Home PageFilmPedagogiska filmer

Pedagogiska filmer

Sound & Music Studio har gjort ett flertal pedagogiska filmer avsedda för rektorer, lärare och elever.
Filmerna är gjorda både för fortbildning och information.
Filmer om skolor och deras arbetssätt och om lärare och deras pedagogik.
Ett 20-tal kortare filmer om pedagogiska prisvinnare i Västerås.
De ska inspirera och uppmuntra andra lärare och pedagoger runt om i Sverige.
Även produktion av filmer om pedagogiskt material och läroböcker.
Produktion av läromedel för årskurs 1-6. Se under fliken Läromedel.

Asköviken: